Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Terminy wypłat na m-cu LUTYM 2023 r po otrzymaniu decyzji (pomoc społeczna)

Utworzono dnia 01.02.2023

TERMINY WYPŁAT  zasiłków w miesiącu LUTYM 2023

1. Zasiłki stałe - 23.02.2023r.

2. Zasiłki okresowe, celowe, specjalne celowe, celowe na zakup żywności: A-Ż - 24.02.2023r.
 

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godzinach od 10.00 do 14.30

POPomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 01.02.2023

O G Ł O S Z E N I E

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje, że skierowania w ramach Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 PLUS wydawane będą w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 11.00 oraz w każdą środę w godzinach 14.00 – 16.00.

Kontakt telefoniczny: ( o-24) 351 20 61.

czytaj dalej na temat: POPomoc Żywnościowa 2014-2020

Zakup węgla w cenie preferencyjnej

Utworzono dnia 04.01.2023

Gmina Żychlin, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, kontynuuje w roku bieżącym akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę  w okresie od  4  do  31 stycznia 2023r.

Wnioski złożone po tym terminie będą pozbawione praktycznej możliwości ich realizacji z uwagi na długość procesów logistycznych związanych z zakupem przez Gminę opału z PGG oraz ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi kopalń.

Informujemy, że wszystkie  wnioski złożone do 31.12.2022r.  i pozytywnie zweryfikowane przez MGOPS będą realizowane według kolejności ich złożenia do MGOPS-U, sukcesywnie w miarę otrzymywania węgla z PGG .

Nowe wnioski składane na zakup preferencyjny po 01.01.2023r. będą realizowane także według kolejności ich złożenia do MGOPS, dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich zaległych wniosków z 2022r.

Zakup węgla od gminy a dodatek węglowy

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego”.

Ponadto preferencyjny zakup węgla przysługuje osobom, które nie nabyły ani żadna osoba z ich gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ta formuła prawna oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:

  1. otrzymała dodatek węglowy lub
  2. ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę lub
  3. spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Jak weryfikowane są wnioski o tani węgiel przez gminę?

Wnioski są weryfikowane w celu sprawdzenia, czy:

  1. wnioskodawca jest mieszkańcem gminy
  2. ma prawo do dodatku węglowego.

Dla sprawdzenia wniosku gmina ma dostęp do rejestru PESEL, ewidencji ludności i CEEB.

Węgiel kamienny (ekogroszek/groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od      1 stycznia 2023 r.  Na podstawie  znowelizowanych  przepisów rozporządzenia  Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ( Dz. U. z 2022r. , poz. 2493), jeżeli do dnia 31.12.2022r.  nie złożono wniosku o zakup preferencyjny opału lub nie dokonano zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to limit ilości paliwa stałego może zostać powiększony we wniosku składanym na okres od.01.01.2023r.  do max. 3000kg.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim przypadku wniosek powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie , ul. Barlickiego 15A,  elektronicznie poprzez EPUAP -na adres: /MGOPS_ZYCHLIN/SkrytkaESP

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w m-cu STYCZNIU 2023 R.

Utworzono dnia 04.01.2023

TERMINY WYPŁAT w m-cu STYCZNIU 2023 r.
 

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze
 

A – Ż 25.01.2023 w godz. 10.00 – 14.30

 

Fundusz alimentacyjny
 

A – Ż 16.01.2023 w godz. 10.00 – 14.30

 

Uwaga:

Przelewy świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dniu : 16.01.2023r.

świadczeń rodzinnych, świadczenia opiekuńczego w dniu : 25.01.2023r.

czytaj dalej na temat: Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w m-cu STYCZNIU 2023 R.

Terminy wypłat na m-cu STYCZNIU 2023 r po otrzymaniu decyzji (pomoc społeczna)

Utworzono dnia 04.01.2023

TERMINY WYPŁAT  zasiłków w miesiącu STYCZNIU 2023

1. Zasiłki stałe - 26.01.2023r.

2. Zasiłki okresowe, celowe, specjalne celowe, celowe na zakup żywności: A-Ż - 27.01.2023r.
 

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godzinach od 10.00 do 14.30

czytaj dalej na temat: Terminy wypłat na m-cu STYCZNIU 2023 r po otrzymaniu decyzji (pomoc społeczna)

Informacja czas pracy

Utworzono dnia 22.12.2022

I N F O R M A C J A

W dniu 23.12.2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 13:00

czytaj dalej na temat: Informacja czas pracy

Terminy wypłat na m-cu GRUDZNIU 2022 r po otrzymaniu decyzji (pomoc społeczna)

Utworzono dnia 02.12.2022

TERMINY WYPŁAT  zasiłków w miesiącu GRUDNIU2022

1.Zasiłki stałe   -    14.12.2022

2.Zasiłki okresowe, celowe, specjalne celowe, celowe na zakup żywności:

A-Ż   -  15.12.2022
 

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godzinach od 10.00 do 14.30

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w m-cu grudniu2022 R.

Utworzono dnia 02.12.2022

TERMINY WYPŁAT W M-CU GRUDNIU 2022 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze

A – Ż - 16 grudnia w godz. 10-14.30

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

A – Ż - 16 grudnia w godz. 10-14.30
 

Uwaga:

Przelewy świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dniu 16 grudnia br.

świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych w dniu 16 grudnia br.

czytaj dalej na temat: Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w m-cu grudniu2022 R.

Informacja

Utworzono dnia 23.11.2022

Życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego

Utworzono dnia 21.11.2022

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającewgo na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom i pozostałym osobom pracującym na rzecz drugiego człowieka potrzebującego pomocy składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie i zaangażowanie. Wasza praca to czas wielu wyzwań. Niesiecie Państwo pomoc wszystkim potrzebującym mieszkańcom naszej gminy. Życzę Wam, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, ktorym ofiarowana jest pomoc. Życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.


                                                                                                                                     Kierownik MGOPS w Żychlinie
                                                                                                                                              Barbara Sitkiewicz

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 97

W poprzednim tygodniu: 395

W tym miesiącu: 266

W poprzednim miesiącu: 1721

Wszystkich: 75343