Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Asysten rodziny

Zadania asystenta rodziny

Do podstawowych zadań asystenta rodziny należy wspieranie rodzin we wzmacnianiu ich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych , w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu , podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
 8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców , mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 13. dokonywanie okresowej , kwartalnej oceny sytuacji rodziny oraz po zakończeniu pracy z rodziną .
 14. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
 15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej , właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.
 17. sporządzanie po zakończeniu pracy z rodziną oceny uzyskanych efektów.

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą