Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni na podstawie artykułu 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzja taka może zostać wydana po:

 1. po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,

 2. przedłożeniu dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie,

 3. udokumentowania zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (600 zł na osobę w rodzinie lub 776 zł w przypadku osoby samotnej),

 5. stwierdzeniu braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby/rodziny.

Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić na wniosek osoby nieubezpieczonej a w sytuacjach nagłych na wniosek zakładu opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń medycznych. Przed wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wyklucz się możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają m.in.:

 1. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 2. osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 3. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 4. osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 5. osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Za wyżej wymienione osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie uprawnień do dostępu do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej niezbędne są:

 1. protokół z ustnego zgłoszenia podania o pomoc lub pisemny wniosek o pomoc,

 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,

 3. oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania,

 4. oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. :

 

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą