Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Terminy wypłat na LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 2024 - pomoc społeczna

Utworzono dnia 26.06.2024

TERMINY WYPŁAT

Zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne celowe, celowe na zakup żywności:

A- Ż – 24.07.2024

           23.08.2024

           24.09.2024

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godzinach od 10.00 do 14.30

Terminy wypłat na LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 2024 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Utworzono dnia 26.06.2024

TERMINY WYPŁAT - ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłki rodzinne, opiekuńcze:

A- Ż – 24.07.2024

           23.08.2024

           24.09.2024

Fundusz alimentacyjny :

A- Ż – 16.07.2024

           16.08.2024

           16.09.2024

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godzinach od 10.00 do 14.30

Informacja o wydawaniu Żywność PKPS - LIPIEC 2024

Utworzono dnia 17.06.2024

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ oddział w ŻYCHLINIE informuje, iż:
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE BĘDĄ WYDAWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PODANEJ KOLEJNOŚCI LITEROWEJ

 

UKRAINA        05.07.24 tj. piątek             16:00 -16:30

BEDLNO          05.07.24 tj. piątek             16:30 -18:00

ABCĆDE          08.07.24 tj. poniedziałek  16:00 -18:00

FGHIJ               09.07.24 tj. wtorek           16:00 -17:30

KLŁMN           10.07.24 tj. środa               16:00 -18:00

OPRSŚ              11.07.24 tj. czwartek        16:00 -18:00

TUWZŹŻ         12.07.24 tj. piątek             16:00 -17:30


Każda z osób musi posiadać ze sobą skierowanie z MGOPS. Każda osoba powinna posiadać ze sobą DOWÓD OSOBISTY !!!!!!

BRAK SKIEROWANIA będzie wiązać się z odmową wydania paczki żywnościowej !!!!!!

Terminy wypłat na KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2024-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Utworzono dnia 02.04.2024

  TERMINY WYPŁAT - ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłki rodzinne, opiekuńcze:

A- Ż – 24.04.2024

           24.05.2024

           24.06.2024

Fundusz alimentacyjny :

A- Ż – 16.04.2024

           16.05.2024

           17.06.2024

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godzinach od 10.00 do 14.30

Terminy wypłat na KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2024 - POMOC SPOŁECZNA

Utworzono dnia 02.04.2024

       TERMINY WYPŁAT

Zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne celowe, celowe na zakup żywności:

A- Ż – 24.04.2024

           24.05.2024

           24.06.2024

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godzinach od 10.00 do 14.30

I N F O R M A C J A - dzień wolny

Utworzono dnia 12.03.2024

I N F O R M A C J A

Informujemy, iż w dniu 29 marca 2024 r. (piątek) Miejsko -

Gminny Ośrodek Pomocy w Żychlinie  będzie nieczynny.

I N F O R M A C J A

Utworzono dnia 12.03.2024

I N F O R M A C J A

Informujemy, iż w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) Miejsko -

Gminny Ośrodek Pomocy w Żychlinie  będzie czynny w

godzinach od 7.30 do 13.30.

czytaj dalej na temat: I N F O R M A C J A

Terminy wypłat na m-cu MARCU 2024 r

Utworzono dnia 05.03.2024

TERMINY WYPŁAT  zasiłków w miesiącu  MARCU  2024

 

Zasiłeki stałe,  okresowe, celowe, specjalne celowe, celowe na zakup żywności : 


A-Ż - 26.03.2024 r.


Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godz. od 10.00 do 14.30

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w m-cu MARCU 2024 r.

Utworzono dnia 05.03.2024

TERMINY WYPŁAT W M-CU MARCU 2024 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze

A – Ż - 26.03.2024

Fundusz alimentacyjny

A – Ż - 18.03.2024

 

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godz. 10-14.30

Uwaga:

Przelewy świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dniu 18.03.2024 br.

świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych w dniu 26.03.2024 br.

Terminy wypłat na m-cu LUTYM 2024 r po otrzymaniu decyzji (pomoc społeczna)

Utworzono dnia 02.02.2024

TERMINY WYPŁAT  zasiłków w miesiącu  LUTYM  2024

 

Zasiłeki stałe,  okresowe, celowe, specjalne celowe, celowe na zakup żywności : 


A-Ż - 26.02.2024 r.


Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godz. od 10.00 do 14.30

czytaj dalej na temat: Terminy wypłat na m-cu LUTYM 2024 r po otrzymaniu decyzji (pomoc społeczna)

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w m-cu lutym 2024 r.

Utworzono dnia 02.02.2024

TERMINY WYPŁAT W M-CU LUTYM 2024 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze

A – Ż - 26.02.2024

Fundusz alimentacyjny

A – Ż - 16.02.2024

 

Wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Żychlinie w godz. 10-14.30

Uwaga:

Przelewy świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dniu 16.02.2024 br.

świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych w dniu 26.02.2024 br.

Wniosek Dodatek Osłonowy 2024r.

Utworzono dnia 19.01.2024

W dniu 18 stycznia 2024r. ukazało się w Dzienniku Ustaw 2024r. poz. 59 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
Wniosek do pobrania: Dodatek Osłonowy 2024..

 

Dodatek osłonowy 2024

Utworzono dnia 15.01.2024

Od 1 stycznia 2024 roku ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie w pokoju numer 11, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę;

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, to dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 3 osób,
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 - 5 osób,
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.


Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 387

W poprzednim tygodniu: 426

W tym miesiącu: 813

W poprzednim miesiącu: 1878

Wszystkich: 102368